Hậu quả nếu không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế có bị phạt hành chính và được tính quyết toán thuế GTGT đầu vào hay tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN?

Bộ tài chính ban hành công văn số 3017/TCT-KK ngày 27/07/2015 với tổng cục thuế tỉnh Nghệ Án về đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế như sau

TH1: Nếu bên mua hàng và bên bán hàng đã đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế được tính khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.

TH2: Theo quy định bên mua hàng không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo mẫu 08/MST sẽ bị xử phạt hành chính về tội chậm nộp hóa đơn khai thuế trong hai trường hợp: 

Bên bán hàng chưa đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký cơ quan thuế liên quan đến TT TK ngân hàng, và người mua hàng cũng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính chi phí này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

Trường hợp bên bán đã đăng ký tài khỏan ngân hàng với cơ quan thuế nhưng bị quá thời hạn với cơ quan thuế phải nộp bổ sung ngay mẫu 08/MSTđể bộp bổ sung trước khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra và xem xét việc khấu trừ thuế GTGT và chi phí hợp lý.

Theo thông tư mới nhất quy định thì khi bạn có thay đổi thông tin về đăng ký tài khoản ngân hàng trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày phải đăng ký theo mẫu 08/MST với cơ quan thuế ( kể cả mở tài khoản hay đóng tài khoản).

Theo TT 173/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/10/2016 bắt đầu từ ngày 15/12/2016 công ty, hộ cá nhân không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế mà vẫn được khấu trừ thuế GTGT.