Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ bao gồm những gì? Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định thế nào?