Ghi tên hàng hóa trên hóa đơn như thế nào trong trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu?

image_pdfimage_print

Ghi tên hàng hóa trên hóa đơn như thế nào trong trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu?