Doanh nghiệp nội địa hoạt động ngành nghề tái chế rác thải nhựa có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

image_pdfimage_print
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau doanh nghiệp nội địa hoạt động ngành nghề tái chế rác thải nhựa có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? Câu hỏi của anh B.L.Q đến từ Thái Bình.

Doanh nghiệp nội địa hoạt động ngành nghề tái chế rác thải nhựa có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Đầu tư bao gồm:

1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này.

2. Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

Đồng thời, tại Mục B Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG

18. Sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

19. Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại).

20. Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác.

Thêm vào đó, theo quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư 2020 về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư:

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

Như vậy, từ các quy định trên có thể thấy rằng, doanh nghiệp nội địa hoạt động ngành nghề tái chế rác thải nhựa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nội địa hoạt động ngành nghề tái chế rác thải nhựa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

A. Về Thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế suất ưu đãi:

Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

Như vậy, doanh nghiệp nội địa hoạt động ngành nghề tái chế rác thải nhựa sẽ hưởng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm).

B. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Theo đó, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm tái chế, tái sử dụng chất thải, bao gồm cả chất thải nhựa thuộc trường hợp được miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo.

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được.

Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.