Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất thì có được phép sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ hay không?

image_pdfimage_print
Tôi xin hỏi: Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất thì có được phép sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ hay không? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là gì? Câu hỏi của anh B đến từ (TP.HCM).

Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất thì có được phép sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ hay không?

Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất thì có được phép rượu công nghiệp từ 5,5 lên hay không, căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 quy định:

Quản lý kinh doanh rượu

1. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất;

c) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Có nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

2. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy ánh của pháp luật.

3. Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm:

a) Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất;

b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm:

a) Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng điều kiện theo từng loại hình mua bán rượu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định việc quản lý kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

Theo quy định doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác thì mới được phép sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ, cụ thể:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

– Có nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ trở lên gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP có quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) nói chung bao gồm những loại giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).

– Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

– Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp từ 5,5 độ trở lên là gì?

Căn cứ Điều 15 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP có quy định:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp

– Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.”

– Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

– Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

– Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.

– Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

– Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.