Điều kiện để thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất được hưởng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?