Điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là gì?

image_pdfimage_print