Để đăng ký doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Tôi có câu hỏi để đăng ký doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ cần chuẩn bị những giấy tờ nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Dương.

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ có mã ngành kinh tế là bao nhiêu?

Sản xuất ngọc trai nhân tạo có mã ngành kinh tế được quy định tại STT 31 Phần C Mục II Phụ lục II – Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau:

310 – 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

Nhóm này gồm: Sản xuất đồ đạc các loại bằng gỗ ở mọi nơi và cho các mục đích khác nhau.

Cụ thể:

– Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng, phòng làm việc, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng;

– Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu phim;

– Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ;

– Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa;

– Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn;

– Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá…

– Sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ;

– Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ;

– Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn…

– Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi…

– Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như tủ và bàn);

– Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y;

– Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng.

Nhóm này cũng gồm:

– Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu dùng để bọc đồ đạc;

– Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm;

– Sản xuất đồ đỡ đệm bằng gỗ;

– Gia công một số chi tiết cho sản phẩm tủ thờ.

Như vậy, theo quy định trên thì sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ có mã ngành kinh tế là 31001.

Để đăng ký doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Căn cứ tại Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó tại Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;

b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

d) Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân như chứng minh nhân dân; căn cước công dân

– Sau đó, nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở chính, nhận giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh và chờ kết quả giải quyết.

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ thì phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ?

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ thì phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên thì để thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ thì phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.