Cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp của một tài sản là gì? Khi cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp chưa rõ ràng thì làm thế nào?

image_pdfimage_print