Cập nhật: Hồ sơ, thủ tục khai thuế, phí khi sang tên Sổ đỏ

Với việc Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thủ tục khai thuế được thực hiện theo hướng cơ chế một cửa liên thông dẫn tới một số thay đổi trong thủ tục khai thuế khi sang tên Sổ đỏ. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục được cập nhật theo quy định mới nhất.

Lưu ý:

– Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vẫn phải thuế, lệ phí để Nhà nước quản lý.

– Tuy hồ sơ, thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ có sự khác nhau nhưng trên thực tế người nộp hồ sơ thường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và hồ sơ đăng ký biến động để nộp cùng một thời điểm; mặc dù vậy bài viết vẫn tách thành thủ tục riêng để bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi.

1. Hồ sơ, thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân

* Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/BĐS-TNCN.

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân phù hợp với thông tin đã khai trên tờ khai thuế.

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó.

– Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thay thế bằng bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng.

– Tài liệu xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết tại: Giấy tờ chứng minh diện miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên Sổ đỏ

* Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

– Thời hạn nộp:

+ Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng là người nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

+ Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực).

+ Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

– Địa điểm nộp hồ sơ:

Tiết đ.1 điểm đ khoản 7 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về nơi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản như sau:

“đ.1) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông nơi có bất động sản.”.

Căn cứ quy định trên, nơi nộp hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân là bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Chi cục Thuế cấp huyện đối với một số địa phương.

– Thời hạn nộp thuế: Theo thông báo

2. Hồ sơ, thủ tục khai thuế trước bạ

* Hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ khai lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất như sau:

– Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/LPTB.

– Bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính theo quy định của Bộ Tài chính.

– Bản sao giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật (thường là Sổ đỏ, Sổ hồng).

– Bản sao giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao quyền sử dụng đất, tài sản vắn liền với đất ký kết giữa các bên (bản sao hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có công chứng hoặc chứng thực).

* Trình tự, thủ tục khai lệ phí trước bạ

– Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế). Nói cách khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà đất có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

– Nơi nộp hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn

+ Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Thời hạn nộp lệ phí: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Trên đây là hồ sơ, thủ tục khai thuế khi sang tên Sổ đỏ. Để thực hiện đúng quy định khi chuyển nhượng, tặng cho thì ngoài việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng và nộp hồ sơ sang tên thì các bên phải thỏa thuận và thực hiện việc khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.