Cần trang bị kiến thức sửa chữa thông thường khi dự sát hạch lái xe hạng B1? Mức phí thi sát hạch lái hạng B1 tăng bao nhiêu so với trước đây?