Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu? Hàng hóa nhập khẩu để viện trợ nhân đạo có phải nộp thuế GTGT?

image_pdfimage_print