Cá nhân kinh doanh tiệm tạp hóa có được miễn lệ phí môn bài hay không? Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân kinh doanh tiệm tạp hóa hiện nay là bao nhiêu?