Cá nhân kinh doanh cho thuê nhà ở cần phải nộp những loại thuế nào theo quy định pháp luật hiện nay?