Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Các chỉ tiêu được thể hiện trong báo cáo doanh thu bán hàng

Chỉ tiêu về doanh thu

Trước tiên, các mẫu báo cáo bán hàng theo tháng nên tập trung vào các chỉ số tổng quát nhằm giúp ban quản trị tiếp cận dễ dàng. Báo cáo nên bao gồm các chỉ số chính như: doanh thu, tỷ lệ khách hàng rời đi, tỷ suất lợi nhuận, phần trăm gia tăng doanh số bán hàng,…

Các chỉ số này là cực kỳ quan trọng để theo dõi tình hình doanh thu hàng tháng vì chúng có thể quyết định sự thay đổi quy trình chiến lược bán hàng của cả doanh nghiệp. Ban quản trị có thể dựa vào chúng để theo dõi dữ liệu chiến lược và ra quyết định kịp thời để tăng chất lượng và hiệu suất các mục tiêu bán hàng. Bằng cách sử dụng phần mềm Power BI chuyên nghiệp, kế toán quản trị có thể dễ dàng lập được mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo tháng.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Báo cáo doanh thu giúp ban quản trị ra quyết định kịp thời để tăng chất lượng & hiệu suất các mục tiêu bán hàng

Việc lập và trình bày bảng doanh thu bán hàng khoa học dưới dạng biểu đồ mang lại những hình ảnh trực quan mạnh mẽ, giúp kế toán quản trị “kể” rành mạch các diễn biến về dữ liệu kinh doanh tới ban quản trị. Các chi phí, doanh số bán hàng có thể được chia nhỏ và so sánh gộp với các tháng trước đó.

Các chỉ tiêu báo cáo xu hướng, cơ hội bán hàng

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng dành ban quản trị nên kết hợp các chỉ tiêu về quản lý, phát triển, giám sát, phân tích các cơ hội và xu hướng bán hàng. Đó có thể là những khách hàng tiềm năng trong list data thu được cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt.

Phần này sẽ tập trung vào chỉ tiêu tổng quan về các cơ hội hiện tại như: AOV, giá trị mua trung bình/khách hàng. Điều này sẽ tiết lộ chiến lược bán hàng có cần điều chỉnh bổ sung gì để cải thiện kết quả hay không? Hoặc ban quản trị có thể thấy chi tiết về lý do gián đoạn, đối thủ cạnh tranh,… Ban quản trị có thể sử dụng những phân tích trên để xem xét đối thủ cạnh tranh đang cung cấp những gì và liệu doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược bán hàng cho phù hợp và cung cấp dịch vụ có giá trị hơn cho list khách hàng tiềm năng đã lọc được ở trên.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Ban quản trị có thể sử dụng những phân tích báo cáo về xu hướng, cơ hội bán hàng để xem xét đối thủ cạnh tranh thông qua các mẫu báo cáo bán hàng theo tháng

Giá trị mua hàng cũng hỗ trợ ban quản trị theo dõi sự phát triển trong suốt tháng và xem điều gì đã xảy ra trong các đợt giá trị đơn hàng tăng, giảm đột biến để tạo các kịch bản bán hàng xử lí.

Các chỉ tiêu thể hiện về độ dài chu kỳ bán hàng

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng tháng bao gồm toàn bộ các kênh bán hàng của doanh nghiệp, từ các cơ hội mới đến các giá trị hiện có. Chúng sẽ phác thảo hiệu suất của từng kênh bán hàng và mất bao lâu để đạt được giao dịch?

Những thước đo này sẽ giúp doanh nghiệp xác định điểm mạnh và điểm yếu của mỗi kênh bán hàng; đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để phản hồi phù hợp.

Giả sử: độ dài chu kỳ bán hàng trung bình là 18 ngày; các dữ liệu trong báo cáo sẽ giúp ban quản trị có được cái nhìn tổng quan đầy đủ về chu kỳ bán hàng đồng thời theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và độ dài chu kỳ của từng kênh bán hàng. Mục tiêu là để rút ngắn chu kỳ bán hàng càng nhiều càng tốt. Trong B2B, độ dài chu kỳ thường dài hơn nhiều so với B2C, càng mất ít thời gian để xác định cơ hội chốt giao dịch, thì quy trình của doanh nghiệp sẽ càng hiệu quả và mang lại nhiều lợi nhuận.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Các chỉ tiêu độ dài chu kỳ bán hàng phác thảo hiệu suất của từng kênh bán hàng & mất bao lâu để đạt được giao dịch?

Các chỉ tiêu về chuyển đổi bán hàng

Các chỉ tiêu này thể hiện mức độ hiệu quả của các kênh bán hàng trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành các đơn hàng thực tế. Bằng cách phân tích từng giai đoạn của mỗi kênh bán hàng, doanh nghiệp xác định được vị trí vấn đề có thể xảy ra và giải quyết vấn đề, để tăng chuyển đổi bán hàng.

Mẫu báo cáo minh hoạ dưới thể hiện số lượng khách hàng tiềm năng, cơ hội, thương lượng, đề xuất,… Số lượng khách hàng tiềm năng được chuyển đổi đã đạt được trong 30 ngày được thể hiện trên đầu. Khi thấy bất kì sự thay đổi đột biến nào, ban quản trị có thể kiểm tra những gì đã xảy ra.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Mức độ hiệu quả của các kênh bán hàng trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành các đơn hàng thực tế

Chỉ tiêu liên quan đến vấn đề đặt hàng

Các chỉ tiêu về đặt hàng thể hiện trong bảng doanh thu bán hàng sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến. Doanh nghiệp khó có thể kiểm soát được tất cả các đơn hàng, đặc biệt là các mặt hàng bị trả lại. Tăng doanh số bán hàng là điều mà mọi nhà bán lẻ đều hướng tới, nhưng việc quản trị để giữ cho quy trình trả hàng diễn ra ổn thoả giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Ở mẫu báo cáo bán hàng theo tháng phía dưới nhà quản trị có thể xem số lượng hàng của mình được trả lại và phân tích lý do tại sao. Đây là chìa khóa để tìm ra vấn đề nằm ở đâu và khắc phục sự cố nhanh nhất.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Các chỉ tiêu về đặt hàng thể hiện trong báo cáo doanh số bán hàng sẽ hữu ích

Giả sử: nếu mặt hàng không vừa size là lý do chính trả lại hàng của khách hàng; thì việc hiển thị, đưa các dữ liệu về kích thước sẽ rất cần thiết. Bằng cách đó, doanh nghiệp có thể làm tăng mức độ hài lòng và khả năng quay lại, giới thiệu sản phẩm, PR truyền miệng,… của khách hàng.

Việc mở rộng và chi tiết hơn nữa các chỉ tiêu báo cáo doanh số bán hàng không chỉ khiến bản báo cáo quản trị nội bộ trở nên chuyên nghiệp, cặn kẽ; rõ ràng so với một bản chỉ trình bày các con số về doanh thu, lãi/lỗ bao nhiêu,…một bản báo cáo trình bày cả các tiêu chí đánh giá về KPI, đơn hàng, xu hướng bán hàng,…nâng tầm giá trị của bản báo cáo lên rất nhiều; ban quản trị rất thuận tiện để nhìn ra các vấn đề. 

Các chỉ tiêu được thể hiện trong báo cáo doanh thu bán hàng

Chỉ tiêu về doanh thu

Trước tiên, các mẫu báo cáo bán hàng theo tháng nên tập trung vào các chỉ số tổng quát nhằm giúp ban quản trị tiếp cận dễ dàng. Báo cáo nên bao gồm các chỉ số chính như: doanh thu, tỷ lệ khách hàng rời đi, tỷ suất lợi nhuận, phần trăm gia tăng doanh số bán hàng,…

Các chỉ số này là cực kỳ quan trọng để theo dõi tình hình doanh thu hàng tháng vì chúng có thể quyết định sự thay đổi quy trình chiến lược bán hàng của cả doanh nghiệp. Ban quản trị có thể dựa vào chúng để theo dõi dữ liệu chiến lược và ra quyết định kịp thời để tăng chất lượng và hiệu suất các mục tiêu bán hàng. Bằng cách sử dụng phần mềm Power BI chuyên nghiệp, kế toán quản trị có thể dễ dàng lập được mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo tháng.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Báo cáo doanh thu giúp ban quản trị ra quyết định kịp thời để tăng chất lượng & hiệu suất các mục tiêu bán hàng

Việc lập và trình bày bảng doanh thu bán hàng khoa học dưới dạng biểu đồ mang lại những hình ảnh trực quan mạnh mẽ, giúp kế toán quản trị “kể” rành mạch các diễn biến về dữ liệu kinh doanh tới ban quản trị. Các chi phí, doanh số bán hàng có thể được chia nhỏ và so sánh gộp với các tháng trước đó.

Các chỉ tiêu báo cáo xu hướng, cơ hội bán hàng

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng dành ban quản trị nên kết hợp các chỉ tiêu về quản lý, phát triển, giám sát, phân tích các cơ hội và xu hướng bán hàng. Đó có thể là những khách hàng tiềm năng trong list data thu được cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt.

Phần này sẽ tập trung vào chỉ tiêu tổng quan về các cơ hội hiện tại như: AOV, giá trị mua trung bình/khách hàng. Điều này sẽ tiết lộ chiến lược bán hàng có cần điều chỉnh bổ sung gì để cải thiện kết quả hay không? Hoặc ban quản trị có thể thấy chi tiết về lý do gián đoạn, đối thủ cạnh tranh,… Ban quản trị có thể sử dụng những phân tích trên để xem xét đối thủ cạnh tranh đang cung cấp những gì và liệu doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược bán hàng cho phù hợp và cung cấp dịch vụ có giá trị hơn cho list khách hàng tiềm năng đã lọc được ở trên.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Ban quản trị có thể sử dụng những phân tích báo cáo về xu hướng, cơ hội bán hàng để xem xét đối thủ cạnh tranh thông qua các mẫu báo cáo bán hàng theo tháng

Giá trị mua hàng cũng hỗ trợ ban quản trị theo dõi sự phát triển trong suốt tháng và xem điều gì đã xảy ra trong các đợt giá trị đơn hàng tăng, giảm đột biến để tạo các kịch bản bán hàng xử lí.

Các chỉ tiêu thể hiện về độ dài chu kỳ bán hàng

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng tháng bao gồm toàn bộ các kênh bán hàng của doanh nghiệp, từ các cơ hội mới đến các giá trị hiện có. Chúng sẽ phác thảo hiệu suất của từng kênh bán hàng và mất bao lâu để đạt được giao dịch?

Những thước đo này sẽ giúp doanh nghiệp xác định điểm mạnh và điểm yếu của mỗi kênh bán hàng; đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết để phản hồi phù hợp.

Giả sử: độ dài chu kỳ bán hàng trung bình là 18 ngày; các dữ liệu trong báo cáo sẽ giúp ban quản trị có được cái nhìn tổng quan đầy đủ về chu kỳ bán hàng đồng thời theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và độ dài chu kỳ của từng kênh bán hàng. Mục tiêu là để rút ngắn chu kỳ bán hàng càng nhiều càng tốt. Trong B2B, độ dài chu kỳ thường dài hơn nhiều so với B2C, càng mất ít thời gian để xác định cơ hội chốt giao dịch, thì quy trình của doanh nghiệp sẽ càng hiệu quả và mang lại nhiều lợi nhuận.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Các chỉ tiêu độ dài chu kỳ bán hàng phác thảo hiệu suất của từng kênh bán hàng & mất bao lâu để đạt được giao dịch?

Các chỉ tiêu về chuyển đổi bán hàng

Các chỉ tiêu này thể hiện mức độ hiệu quả của các kênh bán hàng trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành các đơn hàng thực tế. Bằng cách phân tích từng giai đoạn của mỗi kênh bán hàng, doanh nghiệp xác định được vị trí vấn đề có thể xảy ra và giải quyết vấn đề, để tăng chuyển đổi bán hàng.

Mẫu báo cáo minh hoạ dưới thể hiện số lượng khách hàng tiềm năng, cơ hội, thương lượng, đề xuất,… Số lượng khách hàng tiềm năng được chuyển đổi đã đạt được trong 30 ngày được thể hiện trên đầu. Khi thấy bất kì sự thay đổi đột biến nào, ban quản trị có thể kiểm tra những gì đã xảy ra.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Mức độ hiệu quả của các kênh bán hàng trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành các đơn hàng thực tế

Chỉ tiêu liên quan đến vấn đề đặt hàng

Các chỉ tiêu về đặt hàng thể hiện trong bảng doanh thu bán hàng sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến. Doanh nghiệp khó có thể kiểm soát được tất cả các đơn hàng, đặc biệt là các mặt hàng bị trả lại. Tăng doanh số bán hàng là điều mà mọi nhà bán lẻ đều hướng tới, nhưng việc quản trị để giữ cho quy trình trả hàng diễn ra ổn thoả giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Ở mẫu báo cáo bán hàng theo tháng phía dưới nhà quản trị có thể xem số lượng hàng của mình được trả lại và phân tích lý do tại sao. Đây là chìa khóa để tìm ra vấn đề nằm ở đâu và khắc phục sự cố nhanh nhất.

Báo cáo doanh thu bán hàng nên trình bày những gì?

Các chỉ tiêu về đặt hàng thể hiện trong báo cáo doanh số bán hàng sẽ hữu ích

Giả sử: nếu mặt hàng không vừa size là lý do chính trả lại hàng của khách hàng; thì việc hiển thị, đưa các dữ liệu về kích thước sẽ rất cần thiết. Bằng cách đó, doanh nghiệp có thể làm tăng mức độ hài lòng và khả năng quay lại, giới thiệu sản phẩm, PR truyền miệng,… của khách hàng.

Việc mở rộng và chi tiết hơn nữa các chỉ tiêu báo cáo doanh số bán hàng không chỉ khiến bản báo cáo quản trị nội bộ trở nên chuyên nghiệp, cặn kẽ; rõ ràng so với một bản chỉ trình bày các con số về doanh thu, lãi/lỗ bao nhiêu,…một bản báo cáo trình bày cả các tiêu chí đánh giá về KPI, đơn hàng, xu hướng bán hàng,…nâng tầm giá trị của bản báo cáo lên rất nhiều; ban quản trị rất thuận tiện để nhìn ra các vấn đề.