Trình tự thực hiện xin cấp mã số tân trang trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực hiện như thế nào? Hồ sơ đề nghị bao gồm những gì?

Cho tôi hỏi là trình tự thực hiện xin cấp mã số tân trang trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực hiện như thế nào? Doanh nghiệp đề nghị cấp mã số tân trang cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Câu hỏi của chị P.T.H.T đến từ Quảng Bình.

Trình tự thực hiện xin cấp mã số tân trang trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định 3185/QĐ-BCT năm 2023 về trình tự thực hiện xin cấp mã số tân trang trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp tân trang hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Mã số tân trang tới Bộ Công Thương.

Bước 2: Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp đề nghị để bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3:

+ Trường hợp doanh nghiệp đề nghị đăng ký danh mục hàng hóa tân trang chỉ thuộc Phụ lục IV Nghị định 77/2023/NĐ-CP:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ và cấp Mã số tân trang cho doanh nghiệp đề nghị.

Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp doanh nghiệp đề nghị đăng ký danh mục hàng hóa tân trang thuộc Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục V Nghị định 77/2023/NĐ-CP:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương gửi hồ sơ tới bộ quản lý chuyên ngành để xin ý kiến thẩm định.

Bước 4: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến thẩm định của Bộ Công Thương, bộ quản lý chuyên ngành thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời Bộ Công Thương về việc đồng ý hay không đồng ý cấp Mã số tân trang.

Trường hợp không đồng ý cấp Mã số tân trang, bộ quản lý chuyên ngành nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Công Thương cấp Mã số tân trang hoặc có văn bản từ chối cấp Mã số, nêu rõ lý do.

Như vậy, trình tự thực hiện xin cấp mã số tân trang trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được thực hiện theo các bước nêu trên.

Doanh nghiệp đề nghị cấp mã số tân trang cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Hồ sơ đề nghị cấp mã số tân trang theo quy định tại tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định 3185/QĐ-BCT năm 2023 bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Mã số tân trang theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 77/2023/NĐ-CP (01 bản chính).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương

(01 bản sao kèm 01 bản dịch tiếng Việt nếu ngôn ngữ sử dụng tại bản sao không phải là tiếng Việt, cả 2 bản được xác thực bởi doanh nghiệp đề nghị).

(3) Tài liệu thuyết minh năng lực tân trang, được lập cho từng mã hàng hóa tân trang đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam

(01 bản chính bằng tiếng Anh và 01 bản dịch tiếng Việt, cả 2 bản được ký bởi người ký Đơn đề nghị cấp Mã số tân trang).

(4) Tài liệu thuyết minh việc hàng hóa tân trang đáp ứng được quy tắc xuất xứ theo Hiệp định CPTPP, được lập cho từng mã hàng hóa tân trang đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam

(01 bản chính bằng tiếng Anh và 01 bản dịch tiếng Việt, cả 2 bản được ký bởi người ký Đơn đề nghị cấp Mã số tân trang).

(5) Bản cam kết dành chế độ bảo hành, bảo dưỡng cho hàng hóa tân trang tương tự như chế độ bảo hành, bảo dưỡng dành cho chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng, được lập cho từng mã hàng hóa tân trang đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam

(01 bản chính bằng tiếng Anh và 01 bản dịch tiếng Việt, cả 2 bản được ký bởi người ký Đơn đề nghị cấp Mã số tân trang).

(6) Văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép hàng hóa tân trang được sử dụng nhãn hiệu của hàng hóa ban đầu hoặc được sử dụng cho hàng hóa mà mình sở hữu nhãn hiệu trong trường hợp hàng hóa tân trang là chi tiết, linh kiện, phụ tùng thay thế

(01 bản chính bằng tiếng Anh và 01 bản dịch tiếng Việt, cả 2 bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu).

Như vậy, hồ sơ đề nghị xin cấp mã số tân trang bao gồm các giấy tờ nêu trên.

Mã số tân trang có thời hạn hiệu lực tối đa là bao lâu kể từ ngày cấp?

Theo quy định tại tiểu mục 1.4 Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định 3185/QĐ-BCT năm 2023 như sau:

Cấp Mã số tân trang

1.4. Thời hạn giải quyết:

– Bộ Công Thương cấp Mã số tân trang trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của bộ quản lý chuyên ngành. Mã số tân trang có thời hạn hiệu lực tối đa là 5 năm kể từ ngày cấp.

Như vậy, theo quy định trên mã số tân trang có thời hạn hiệu lực tối đa là 5 năm kể từ ngày cấp.