Tiền nghỉ ốm hưởng BHXH bao lâu thì có?

1. Trường hợp nào nghỉ ốm được hưởng BHXH?

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia nghỉ ốm sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nếu bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Lưu ý, người lao động sẽ không được hưởng BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

(1) Nghỉ ốm do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

(2) Nghỉ ốm do điều trị lần đầu khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(3) Nghỉ ốm trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Thời gian nghỉ ốm sẽ được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ được ghi nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện nhưng thời gian nghỉ không vượt quá số ngày quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Tiền nghỉ ốm hưởng BHXH bao lâu thì có?

Theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thủ tục hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động thực hiện, còn người lao động có trách nhiệm nộp các giấy tờ cần thiết để người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ và gửi co

Với hồ sơ do đơn vị sử dụng lao động đề nghị hưởng thì thời hạn giải quyết và chi trả chế độ là tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo điểm 4.1 khoản 4  Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019).

Như vậy, tiền nghỉ ốm hưởng BHXH sẽ được chi trả trong tối đa 06 ngày làm việc, tính từ khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ người sử dụng lao động.

Hồ sơ hợp lệ là bộ hồ sơ có đủ các giấy tờ:

(1) Giấy xác nhận ốm đau, tai nạn của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Trong trường hợp người lao động điều trị nội trú cần có bản sao giấy ra viện hoặc bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện nếu chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú.

– Trong trường hợp người lao động điều trị ngoại trú cần có bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

– Trong trường hợp người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài cần có bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám, chữa bệnh do cơ sở khám, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

(2) Bản chính Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (theo Mẫu 01B-HSB).

Tiền nghỉ ốm được trả về cho người lao động theo hình thức đã đăng ký, thường sẽ trả tiền mặt thông qua doanh nghiệp hoặc chuyển khoản cho người lao động. Trường hợp nhận tiền chuyển khoản thường sẽ nhận chậm hơn từ 01 đến 02 ngày so với thời hạn quy định.

3. Đã nộp hồ sơ nhưng mãi chưa có tiền nghỉ ốm, phải làm sao?

Theo Điều 102 Luật BHXH 2014, người lao động sau khi khỏi ốm và trở lại làm việc phải gửi giấy ốm cho công ty trong thời hạn 45 ngày để người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHXH.

Sau khi nhận được giấy tờ từ người lao động, phía công ty phải hoàn thiện hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH trong 10 ngày. Sau đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết thủ tục và chi trả tiền chế độ trong 06 ngày làm việc tiếp theo.

Nếu quá thời hạn kể trên mà chưa nhận được tiền chế độ ốm đau, người lao động cần thực hiện ngay các công việc sau:

(1) Kiểm tra thông tin hưởng trên tài khoản VssID xem đã hiển thị thông báo hưởng chế độ ốm đau chưa. Nếu có thông báo rồi thì chờ thêm vài ngày là nhận được tiền. Nếu chưa có thông báo hưởng thì hỏi lại công ty xem đã nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH chưa.

(2) Nếu không có tài khoản VssID, liên hệ trực tiếp với nhân viên làm chế độ để hỏi xem công ty đã nộp hồ sơ hưởng chế độ chưa. Nếu họ đã nộp rồi nhưng cơ quan BHXH chưa trả tiền thì nhờ họ phản ánh với cơ quan BHXH để sớm nhận được tiền.