Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa nào? Thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu là khi nào?

image_pdfimage_print