Thu khác bằng tiền mặt

Thu khác bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 136 Phải thu nội bộ

Có TK 138 Phải thu khác

Có TK 244 Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)

Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Có TK 228 Đầu tư khác (TT200)

Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 Thu nhập khác

Có TK …

 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.
 2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
 3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

 

3. Các bước thực hiện

Các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Thu khác.

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 25 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này
Facebook Linkedin

 

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

 • Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên
 • Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
 • Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt
 • Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
 • Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt
 • Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
Tổng đài tư vấn

Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi

Tổng đài MISA