Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) được xác lập vào thời điểm nào?

image_pdfimage_print