Sổ kế toán bắt buộc có chữ ký của kế toán trưởng không? Có được tẩy xóa khi phát hiện sổ kế toán có sai sót không?