Quỹ xã hội có bắt buộc phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật hay không?