Người nộp thuế có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì lập hồ sơ khai thuế thế nào?

image_pdfimage_print