Nghị định 94/2023/NĐ-CP giảm thuế GTGT 2024 áp dụng đến khi nào? Thuế GTGT nửa cuối năm 2024 sẽ ra sao?