Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2023

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

1. Quy định:

Năm 2023, Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14
(có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020)
Trước ngày 01/07/2020: thực hiện theo Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

2. Mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

Giảm trừ gia cảnh bao gồm: giảm trừ bản thân (là người lao động có thu nhập đang phải tính thuế) và người phụ thuộc (là người là người lao động có trách nhiệm phải nuôi dưỡng) 
* Mức gim trừ cho bản thân:

– Năm 2023, áp dụng mức: được giảm 11.000.000/tháng  
(Trước ngày 1/7/2020: được giảm 9.000.000/ tháng)

* Mức giảm trừ cho người phụ thuộc:

– Năm 20213, áp dụng mức: được giảm 4.400.000/người/tháng
(Trước ngày 1/7/2020: được giảm 3.600.000/người/tháng)
3. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN:

 

3.1. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:
– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Ví dụ: Năm 2023, anh Hải làm việc tại 2 công ty:
Kế Toán Việt Hưng: Ký hợp đồng vô thời hạn
– Công Ty Long Thịnh: Ký hợp đồng 6 tháng (Từ tháng 7 đến hết tháng 12/2023)
=> Tại một thời điểm (Ví dụ: tại tháng 7/2023) thì anh Hải chỉ được lựa chọn giảm trừ bản thân tại 1 công ty thôi (Không được giảm trừ bản thân ở cả 2 nơi)

– Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

Ví dụ: Chị Ngọc có tình hình phát sinh thu nhập trong năm 2023 như sau:
+ Từ tháng 1 đến hết tháng 4/2023: Chị ở nhà => Không đi làm => Không phát sinh thu nhập => Chưa tính giảm trừ bản thân
+ Từ tháng 5/2023: Ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng tại Kế Toán Việt Hưng => Tính giảm trừ bản thân từ tháng 5/2023
=> Chị Ngọc thuộc trường hợp trong năm tính thuế 2023 tính giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng => Chị Ngọc sẽ được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định

Đặc biệt lưu ý: khoản giảm trừ bản thân (11 triệu) này chỉ dành cho các lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thôi  
3.2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:
– Người phụ thuộc phải được đăng ký giảm trừ với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.

+ Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.
+ Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Ví dụ: 2 vợ chồng anh Hải và chị Minh có 1 đứa con 2 tuổi là người phụ thuộc chung
thì: Trong 1 năm: chỉ được giảm trừ vào anh Hải hoặc là chị Minh, Không được giảm trừ cho cả 2 vợ chồng trong cùng 1 năm
=> Anh Hải và Chị Minh phải tự thỏa thuận để xem ai sẽ lấy giảm trừ đứa con này rồi đăng ký với nơi làm việc hoặc đăng ký trực tiếp cơ cơ quan thuế
-> Khi muốn chuyển đổi người phụ thuộc (đang giảm trừ cho anh Hải muốn chuyển sang giảm trừ cho chị Minh hoặc ngoặc lại) thì phải:
+ Làm thủ tục báo giảm (người đang lấy giảm trừ) rồi báo tăng sang người muốn lấy giảm trừ
+ Phải chuyển khác năm: Ví dụ năm 2023 đang giảm trừ cho anh Hải thì trong năm 2023 này không thể chuyển sang cho chị Minh được -> Muốn chuyển thì chỉ được chuyển từ năm 2024

– Quy định về đối tượng NPT, người phụ thuộc là những ai? điều kiện để đăng ký người phụ thuộc là gì? thì các bạn xem chi tiết tại đây: Điều kiện đăng ký người phụ thuộc
* Đối với người lao động làm việc nhiều nơi: có thể lấy giảm trừ bản thân tại 1 nơi, rồi đăng ký người giảm trừ người phụ thuộc tại nơi khác.

* Đăng ký/lựa chọn nơi giảm trừ
– Đối với giảm trừ bản thân: Không cần phải thực hiện thủ tục hành chính để đăng ký
+ Nếu người lao động chỉ ký hợp đồng lao động từ 3 tháng lên tại 1 nơi thì hiển nhiên sẽ tính giảm trừ bản thân 11 triệu/tháng khi tính thuế TNCN tại nơi đó
+ Nếu người lao động có ký hợp đồng lao động từ tháng trở lên tại nhiều nơi (từ 2 nơi trở lên): Thì chỉ cần lựa chọn nơi lấy giảm trừ rồi thông báo cho các công ty đó biết 
– Đối với giảm trừ người phụ thuộc: thì phải làm thủ tục đăng ký bằng 1 trong 2 cách sau:
+ Thông quy cơ quan chi trả thu nhập: ủy quyền cho nơi bạn làm để họ đăng ký cho bạn
+ Trực tiếp đăng ký với Cơ Quan Thuế