Mua nông sản từ Campuchia nhưng thanh toán bằng tiền mặt thì có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thuế TNDN?