Mua cái bàn bóng bàn cho người lao động giải trí sau giờ làm thì có được đưa vào chi phí hợp lý được trừ không?