Mẫu quyết định cử người lao động đi công tác như thế nào? Phụ cấp cho NLĐ đi công tác có được trừ khi tính thuế TNDN?

Cho tôi hỏi mẫu quyết định cử người lao động đi công tác soạn thảo như thế nào? Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? Câu hỏi của anh H (Long An).

Mẫu quyết định cử người lao động đi công tác như thế nào?

Quyết định cử người lao động đi công tác là một văn bản phổ biến được sử dụng tại hầu hết các doanh nghiệp. Nội dung của quyết định bao gồm đầy đủ mọi thông tin về quyết định cử người lao động cụ thể đảm đương nhiệm vụ sẽ đi công tác phục vụ cho hoạt động công việc của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện tại nay pháp luật về doanh nghiệp, về lao động chưa có quy định cụ thể về mẫu quyết định cử người lao động đi công tác.

Theo đó, người sử dụng lao động, bộ phận nhân sự tại các doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu quyết định cử người lao động đi công tác sau đây:

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo quy định tại khoản 2.9 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

– Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

+ Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

+ Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

– Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Có được cử người lao động nữ mang thai đi công tác xa hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 về bảo vệ thai sản như sau:

Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Theo đó, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ đi công tác xa khi người lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngoài ra người sử dụng lao động cũng không được cử người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.