Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN mới nhất năm 2024 (Mẫu 08/CK-TNCN)

Cam kết thu nhập áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN

1. Mẫu cam kết thu nhập mới nhất hiện nay:
Năm 2024, Khi cá nhân người lao động làm cam kết thu nhập thì sẽ s
ử dụng mẫu cam kết 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Trước ngày 1/01/2022: Sử dụng mẫu cam kết 02/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính)

2. Trường hợp thực hiện cam kết thu nhập:
Các tổ chức; cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”
3. Tác dụng của việc làm cam kết thu nhập:
Làm cam kết thu nhập để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.
4. Mẫu cam kết thu nhập mới nhất năm 2024: Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Các bạn muốn lấy mẫu cam kết thu nhập 08/CK-TNCN nêu trên thì gửi mail về địa chỉ cskh@ketoanviethung.vn hoặc zalo 0988680223, Kế Toán Việt Hưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

Cách làm cam kết thu nhập như sau:

1. Điều kiện để làm cam kết thu nhập mẫu số 08/CK-TNCN
– Là cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động
– Có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết

Nếu người lao động chưa có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết thì không được làm cam kết thu nhập.
– Ước tính thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế
– Trong năm tính thuế: chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%
Lưu ý:
+ Cá nhân có hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không k
ý hợp đồng lao động tại nhiều nơi vẫn được làm cam kết 08/CK-TNCN
+ Cá nhân có Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên không được làm cam kết thu nhập 08/CK-TNCN
2. Cách viết cam kết
 Người thực hiện: Cá nhân/người lao động có thu nhập làm
–  Kính gửi:  ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (công ty nào đang trả lương cho bạn thi ghi vào đây)
– Tên tôi là: ghi tên người làm cam kết
– Mã số thuế: ghi MST của cá nhân (người đang làm cam kết)
– Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….: ghi theo thông tin trên chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân
– Địa chỉ cư trú: ghi địa chỉ nơi ở hiện nay
– Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ghi tên công ty trả lương.
Tôi cam kết rằng, trong năm……..…: ghi năm được trả lương 
tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….: ghi tên công ty trả lương
nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng
Cách ước tính thu nhập như sau:
+ Nếu không có người phụ thuộc: ghi 132 triệu đồng (bản thân được giảm trừ 11 triệu/tháng x 12 tháng trong 1 năm)
+ Nếu có người phụ thuộc thì mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 4,4 triệu/tháng và phải đăng ký thì mới được giảm trừ. 
Ví dụ 1: Bạn có 1 người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 12 tháng trong năm:
(*) = (11.000.000 x 12) + (1 x 4.400.000 x 12) = 184.800.000
(ghi bằng chữ………………………………………….………): ghi bằng chữ số tiền đã ước tính
nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.