Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN là tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho người lao động

 

Dưới đây là Kế Toán Việt Hưng hướng dẫn kê khai thông tin vào các chỉ tiêu trên tờ khai Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN:

Chỉ tiêu [24]: là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ NPT hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ NPT thì chỉ tiêu [24] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tại tổ chức đó hoặc thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT  tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế  đăng ký giảm trừ NPT cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thi chỉ tiêu [24] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.
Chỉ tiêu [25]: là thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống chỉ tiêu [25]) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại chỉ tiêu [25] theo thời điểm thực tế kết thúc tính giảm trừ NPT.
Hiện nay tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC vẫn chưa có trên phần mềm HTKK hay trang trực tuyến
=> Nếu doanh nghiệp muốn làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh theo Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN của Thông tư 80/2021/TT-BTC thì phải nộp bản cứng trực tiếp tại CQT
Để tải được mẫu 07 bạn vui lòng inbox đến mail cskh@ketoanviethung.com hoặc zalo 0988680223 để nhận file nhé.