Mã Bưu Chính Bình Dương Là Gì? Danh Bạ Mã ZIP Tỉnh Bình Dương

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Tân Uyên

822300

Bưu cục cấp 2 Tân Uyên

Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822610

Bưu cục cấp 3 Tân Ba

Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822540

Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh

Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822370

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822430

Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ

Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822580

Điểm BĐVHX Bạch Đằng

Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822440

Điểm BĐVHX Khánh Bình

Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822470

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân

Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822520

Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp

Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822590

Điểm BĐVHX Thạnh Phước

Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822330

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

Ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822350

Điểm BĐVHX Thường Tân

Ấp 3, Xã Thường Tân, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822410

Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa

Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822390

Điểm BĐVHX Tân Lập

Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822400

Điểm BĐVHX Tân Định

Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822491

Đại lý bưu điện Tân Bình

Ấp 3, Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822548

Đại lý bưu điện Khánh Hòa

Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822552

Đại lý bưu điện Khánh Lộc 2

Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822445

Đại lý bưu điện Khánh Bình 2

Ấp 4, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822447

Đại lý bưu điện Khánh Bình 4

Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822331

Đại lý bưu điện Tân Mỹ 6

Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822503

Đại lý bưu điện Phú Chánh 2

Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822460

Bưu cục cấp 3 Khánh Bình

Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822680

Điểm BĐVHX Thạnh Hội

Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822404

Đại lý bưu điện Tân Định 50

Ấp 3, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822571

Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 11

Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822422

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 8

Số 729, Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822456

Đại lý bưu điện Khánh Bình 14

Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822423

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9

Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822656

Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp

Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822480

Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên

Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822710

Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên

Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822510

Điểm BĐVHX Phú Chánh

Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822425

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6

Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822655

Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt

Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822325

Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên

Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822424

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 1

Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822426

Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 2

Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

825302

Đại lý bưu điện Khánh Bình 3

Số Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822651

Đại lý bưu điện Tân Hiệp

Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822632

Đại lý bưu điện Thái Hòa 1

Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822633

Đại lý bưu điện Thái Hòa 2

Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822634

Đại lý bưu điện Thái Hòa 3

Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822323

Đại lý bưu điện Uyên Hưng 1

Khu phố 6, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822324

Đại lý bưu điện Uyên Hưng 2

Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822573

Đại lý bưu điện Khánh Lộc

Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

822652

Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2

Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên