Làm cách nào để xác định đơn vị hợp thành kê khai, nộp thuế theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu?