Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót có cần phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?