Hướng dẫn lấy lại Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm trước? Hạn chót nộp quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào?

Hướng dẫn lấy lại Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm trước? Hạn chót nộp quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào? Thắc mắc của anh N.H ở Quảng Bình.

Hướng dẫn lấy lại Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm trước?

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn khai thuế -> Kê khai trực tuyến -> Chọn tờ khai QT TNCN

– Mục tờ khai: Chọn tờ khai cần xem lại Cơ quan thuế: Cơ quan thuế quản lý

– Loại tờ khai: Tờ khai bổ sung

(Vì đã nộp lần đầu, được gọi là tờ khai chính thức. Do đó tờ khai này sẽ là tờ khai bổ sung)

– Kỳ kê khai: Năm cần xem lại (chỉ xem được Tờ khai quyết toán theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

– Trường hợp quyết toán: QT định kì

– Ngày quyết toán: Hệ thống mặc định

– Sau đó ấn tiếp tục.

Bước 3: Hệ thống sẽ xuất hiện 1 tờ khai QT TNCN bổ sung

Bước 4: Chọn tổng hợp KHBS và Hoàn thành kê khai

Bước 5: Kết xuất file XML. Hệ thống sẽ tự động kết xuất tờ khai XML và cho phép lưu lại trên máy tính.

Có thể mở lại tờ khai bằng Ứng dụng đọc tờ khai Thuế – iTaxViewer để kiểm tra.

Lưu ý: Chỉ làm được với kỳ kê khai từ năm 2021 trở đi

Hạn chót nộp quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Như vậy, thời hạn khai quyết toán và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được trong năm 2023 như sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2024.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/4/2024.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Theo lịch vạn niên 2024, ngày 31/3/2024 rơi vào ngày Chủ nhật. Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 01/4/2024.

Ngoài ra, ngày 30/4/2024 thuộc ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2024 (Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5). Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 02/5/2024.

Lưu ý: Đối với các hồ sơ thuế điện tử thì dù thời hạn nộp hồ sơ thuế rơi vào ngày nghỉ theo Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì thực hiện theo đúng quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 (Trừ trường hợp có quy định cụ thể của cơ quan thuế)

Tải về hồ sơ quyết toán thuế TNCN của tổ chức, cá nhân trả thu nhập 2024 ở đâu?

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN như sau:

Mẫu hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC gồm có như sau:

STT

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Tải về

1

05/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)

Tải về

2

05-1/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần

Tải về

3

05-2/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

Tải về

4

05-3/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải về

 

Hướng dẫn lấy lại Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm trước?

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn khai thuế -> Kê khai trực tuyến -> Chọn tờ khai QT TNCN

– Mục tờ khai: Chọn tờ khai cần xem lại Cơ quan thuế: Cơ quan thuế quản lý

– Loại tờ khai: Tờ khai bổ sung

(Vì đã nộp lần đầu, được gọi là tờ khai chính thức. Do đó tờ khai này sẽ là tờ khai bổ sung)

– Kỳ kê khai: Năm cần xem lại (chỉ xem được Tờ khai quyết toán theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

– Trường hợp quyết toán: QT định kì

– Ngày quyết toán: Hệ thống mặc định

– Sau đó ấn tiếp tục.

Bước 3: Hệ thống sẽ xuất hiện 1 tờ khai QT TNCN bổ sung

Bước 4: Chọn tổng hợp KHBS và Hoàn thành kê khai

Bước 5: Kết xuất file XML. Hệ thống sẽ tự động kết xuất tờ khai XML và cho phép lưu lại trên máy tính.

Có thể mở lại tờ khai bằng Ứng dụng đọc tờ khai Thuế – iTaxViewer để kiểm tra.

Lưu ý: Chỉ làm được với kỳ kê khai từ năm 2021 trở đi

Hạn chót nộp quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Như vậy, thời hạn khai quyết toán và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được trong năm 2023 như sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2024.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/4/2024.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Theo lịch vạn niên 2024, ngày 31/3/2024 rơi vào ngày Chủ nhật. Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 01/4/2024.

Ngoài ra, ngày 30/4/2024 thuộc ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 01/5/2024 (Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5). Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 02/5/2024.

Lưu ý: Đối với các hồ sơ thuế điện tử thì dù thời hạn nộp hồ sơ thuế rơi vào ngày nghỉ theo Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì thực hiện theo đúng quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 (Trừ trường hợp có quy định cụ thể của cơ quan thuế)

Tải về hồ sơ quyết toán thuế TNCN của tổ chức, cá nhân trả thu nhập 2024 ở đâu?

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN như sau:

Mẫu hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC gồm có như sau:

STT

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Tải về

1

05/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)

Tải về

2

05-1/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần

Tải về

3

05-2/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

Tải về

4

05-3/BK-QTT-TNCN

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải về