Học phí đại học sẽ tăng thế nào trong năm 2019 – 2020?

Năm học 2019 – 2020 tiếp tục thực hiện lộ trình tăng mức trần học phí đại học theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên không phải trường nào cũng sẽ tăng. Vậy, học phí đại học sẽ tăng thế nào trong năm 2019 – 2020?

Theo Điều 5 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, mức trần học phí đại học được quy định riêng cho 02 nhóm trường, gồm:

Các trường tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư

Với các trường này, mức trần học phí năm học 2019 – 2020 vẫn được giữ ổn định như năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức học phí năm học 2019 – 2020

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

1.850.000 đồng/tháng

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

2.200.000 đồng/tháng

3. Y dược

4.600.000 đồng/tháng

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyền tự chủ, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho 23 trường đại học, trong đó có: Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y Cần Thơ…

Các trường chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư

Với các trường này, mức trần học phí tăng đến 10,16%/tháng. Cụ thể như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức học phí năm 2018 – 2019

Mức học phí năm học 2019 – 2020

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

810.000 đồng/tháng

890.000 đồng/tháng

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

960.000 đồng/tháng

1.060.000 đồng/tháng

3. Y dược

1.180.000 đồng/tháng

1.300.000 đồng/tháng

Với mức trần học phí do Chính phủ quy định ở trên, mức học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy tại trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 17.500.000 đồng/sinh viên/năm vào năm học tới, tăng 500.000 đồng/sinh viên/năm so với năm học trước (theo Quyết định 521/QĐ-TTg);

Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng tăng mức thu học phí bình quân tối đa năm học 2019 – 2020 lên 20.400.000 đồng/sinh viên/năm, tăng 1.200.000 đồng so với năm học trước (theo Quyết định 455/QĐ-TTg)…

Trên đây là quy định mức trần học phí đại học trong năm học 2019 – 2020. Đây chỉ là mức tối đa do Chính phủ quy định, mức học phí cụ thể sẽ do từng trường ấn định, đảm bảo không cao hơn mức tối đa nêu trên.