Hoạt động phòng chống tham nhũng bằng biện pháp kiểm soát việc tặng quà, nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế được thực hiện như thế nào?

image_pdfimage_print