Hóa đơn đầu ra là gì? Người nộp thuế phát hiện hóa đơn đầu ra của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì xử lý như thế nào?