Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những gì? Thủ tục thực hiện như thế nào?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi là Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những gì? Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh H đến từ Nha Trang.

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần chuẩn bị những giấy tờ sau để thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ký;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện như thế nào?

Theo các quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cần phải công bố địa chỉ trụ sở chính mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không?

Nghĩa vụ về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần phải thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định có bị phạt không?

Theo quy định vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP như sau:

Vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

b) Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Như vậy, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi trong thời hạn 30 ngày theo quy định có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.