Hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong trường hợp nào?

image_pdfimage_print