Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa các doanh nghiệp chế xuất có phải chịu thuế giá trị gia tăng không?

image_pdfimage_print