Đối với hành vi vi phạm về nộp Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu có được xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong giai đoạn chuyển tiếp không?