Có thể khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế vào đầu tháng 4 của năm trong trường hợp nào?

Cho tôi hỏi có trường hợp bạn tôi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào ngày một tháng 04 của năm nhưng vẫn hợp lệ mà không bị xử phạt, tại sao lại có tình huống như vậy? Câu hỏi của anh N.Đ.D từ TP.HCM.

Có thể khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế vào đầu tháng 4 của năm trong trường hợp nào?

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Từ quy định trên thì đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 03 hằng năm.

Tuy nhiên, tại Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

Kết thúc thời hạn
1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.
2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn.
3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.
4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn.
5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.
6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.

Như vậy, có thể hiểu nếu ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế (ngày 31 tháng 03) rơi vào ngày Chủ nhật thì thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ được tính vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó, tức ngày 01 tháng 04 của năm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Có thể khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế vào đầu tháng 4 của năm trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động?

Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân online được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào trang kê khai thuế thu nhập cá nhân thông qua webiste Tổng cục thuế Việt Nam bằng đường link sau: https://canhan.gdt.gov.vn/

Sau khi đã vào trang kê khai thì tiến hành đăng nhập tài khoản cá nhân của mình.

Trường hợp người lao động vẫn chưa có tài khoản cá nhân thì tiến hành đăng ký tài khoản.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân online

Trường hợp người lao động có tài khoản đăng thì chọn mục “Đăng nhập” và điền các trường thông tin về “Mã số thuế” “Mã kiểm tra” > chọn “Tiếp tục”

Tại đây, người lao động cần đềi đầy đủ các thông tin cá nhân theo các mục thông tin tương ứng gồm:

– Mã số thuế

– Ngày cấp mã số thuế

– Cơ quan thuế tỉnh/Thành phố

– Cơ quan quản lý thuế

Sau khi hoàn tất các thông tin nhấn chọn vào ô “đăng nhập” để thực hiện bước tiếp theo.

Bước 2: Người lao động cần chọn mục “Quyết toán thuế”“Kê khai trực tuyến”.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân online

Người lao động kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu cùa từ mục. Đối với những mục có dấu (*) thì cá nhân bắt buộc phải điền đầu đủ.

Trường hợp tự quyết toán thuế TNCN sẽ chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Tiếp theo, người l;ao động tiếp tục tích chọn trường hợp kê khai quyết toán thuế của mình theo hướng dẫn tại mục “Trường hợp quyết toán thuế”.

Bước 4: Tiến hành khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu. Sau khi điền xong thông tin chọn “Hoàn thành kê khai”.

Bước 5: Chọn kết xuất XML

Nhấn chọn “kết xuất XML” để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai”

Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn “Tiếp tục”.

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 7: In tờ khai

Tại bước chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện “In tờ khai” để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Mở file “Kết xuất XML” sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên người nộp thuế.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa

Người lao động có thể mang giấy tờ tùy thân của mình, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất.

Người lao động chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm 01 ngày thì có thể bị phạt tiền không?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;
b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.

Theo đó trường hợp người lao động chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm 01 ngày thì sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt cảnh cáo đối với người lao động nếucó tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày.

Ngoài hình thức xử phạt nêu trên thì người lao động buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Có thể khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế vào đầu tháng 4 của năm trong trường hợp nào?

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Từ quy định trên thì đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 03 hằng năm.

Tuy nhiên, tại Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

Kết thúc thời hạn
1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.
2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn.
3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.
4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn.
5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.
6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.

Như vậy, có thể hiểu nếu ngày nộp hồ sơ quyết toán thuế (ngày 31 tháng 03) rơi vào ngày Chủ nhật thì thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ được tính vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó, tức ngày 01 tháng 04 của năm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Có thể khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế vào đầu tháng 4 của năm trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân online đối với người lao động?

Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân online được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào trang kê khai thuế thu nhập cá nhân thông qua webiste Tổng cục thuế Việt Nam bằng đường link sau: https://canhan.gdt.gov.vn/

Sau khi đã vào trang kê khai thì tiến hành đăng nhập tài khoản cá nhân của mình.

Trường hợp người lao động vẫn chưa có tài khoản cá nhân thì tiến hành đăng ký tài khoản.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân online

Trường hợp người lao động có tài khoản đăng thì chọn mục “Đăng nhập” và điền các trường thông tin về “Mã số thuế” “Mã kiểm tra” > chọn “Tiếp tục”

Tại đây, người lao động cần đềi đầy đủ các thông tin cá nhân theo các mục thông tin tương ứng gồm:

– Mã số thuế

– Ngày cấp mã số thuế

– Cơ quan thuế tỉnh/Thành phố

– Cơ quan quản lý thuế

Sau khi hoàn tất các thông tin nhấn chọn vào ô “đăng nhập” để thực hiện bước tiếp theo.

Bước 2: Người lao động cần chọn mục “Quyết toán thuế”“Kê khai trực tuyến”.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân online

Người lao động kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu cùa từ mục. Đối với những mục có dấu (*) thì cá nhân bắt buộc phải điền đầu đủ.

Trường hợp tự quyết toán thuế TNCN sẽ chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Tiếp theo, người l;ao động tiếp tục tích chọn trường hợp kê khai quyết toán thuế của mình theo hướng dẫn tại mục “Trường hợp quyết toán thuế”.

Bước 4: Tiến hành khai các thông tin nộp thuế trên tờ khai thuế theo mẫu. Sau khi điền xong thông tin chọn “Hoàn thành kê khai”.

Bước 5: Chọn kết xuất XML

Nhấn chọn “kết xuất XML” để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai”

Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn “Tiếp tục”.

Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 7: In tờ khai

Tại bước chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện “In tờ khai” để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Mở file “Kết xuất XML” sau đó chọn in 02 bản, tiếp theo ký tên người nộp thuế.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại bộ phận 1 cửa

Người lao động có thể mang giấy tờ tùy thân của mình, chứng từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế vừa in (có chữ ký) đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan Thuế đã nộp tờ khai online để hoàn tất.

Người lao động chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm 01 ngày thì có thể bị phạt tiền không?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;
b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.

Theo đó trường hợp người lao động chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm 01 ngày thì sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt cảnh cáo đối với người lao động nếucó tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày.

Ngoài hình thức xử phạt nêu trên thì người lao động buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.