Có phải xuất hóa đơn đối với quà tặng là voucher cho người lao động trong công ty không? Việc không xuất hóa đơn có được xem là hành vi trốn thuế không?

Có phải xuất hóa đơn đối với quà tặng là voucher cho người lao động trong công ty không? Việc không xuất hóa đơn có được xem là hành vi trốn thuế không?

Voucher là hình thức khuyến mại gì? Công ty mua voucher cho cán bộ nhân viên đi du lịch thì có xuất hóa đơn quà tặng cho cán bộ nhân viên không? Hành vi không xuất hóa đơn có được xem là hành vi trốn thuế không?

Voucher là hình thức khuyến mại gì?

Tại Điều 92 Luật Thương mại 2005 có quy định về các hình thức khuyến mại như sau:

Các hình thức khuyến mại

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Theo đó, voucher là hình thức khuyến mại sử dụng phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

 

Có phải xuất hóa đơn đối với quà tặng là voucher cho người lao động trong công ty không?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có nêu:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Bên cạnh đó, tại Công văn 57082/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành cũng có nêu như sau:

Khi Công ty CP tiếp thị số Tô Quà bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định. Các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) từ Công ty căn cứ vào chứng từ thu tiền của Công ty, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng voucher (phiếu quà tặng) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Ngoài ra, tại Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 cũng có nêu như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế bán hàng hóa có hình thức khuyến mại tặng kèm theo phiếu mua hàng theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng tặng kèm theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Khi khách hàng sử dụng phiếu mua hàng để mua hàng tại Công ty, Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC .

Dựa theo quy định vừa nêu trên thì việc xuất hóa đơn chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

Đối với quà tặng là voucher cho người lao động trong công ty thì đây chỉ là việc ghi nhận hình thức khuyến mại chứ không phải là hàng hóa, dịch vụ cụ thể, không yêu cầu phải lập hóa đơn.

 

Hành vi không xuất hóa đơn có được xem là hành vi trốn thuế không?

Căn cứ Điều 143 Luật Quản lý 2019 có quy định về hành vi trốn thuế như sau:

Hành vi trốn thuế

1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này.

2. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán.

4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

Như vậy, hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán được xem là hành vi trốn thuế.