Có phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với phế phẩm vỏ điều được Công ty bán cho doanh nghiệp khác ở khâu kinh doanh thương mại không?