Có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi thay đổi ngành nghề kinh doanh hay không?

image_pdfimage_print