Có đúng giảm 2% thuế GTGT cho đến hết 31/12/2024?

image_pdfimage_print