Chi phí Điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có phải là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

image_pdfimage_print