Cập nhật mức đóng BHXH tự nguyện năm 2024

Một trong những cách để người lao động tự do được hưởng lương hưu khi về già chính là tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Vậy mức đóng BHXH tự nguyện năm 2024 là bao nhiêu?

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Công thức tính mức đóng BHXH tự nguyện

Theo Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, hiện nay, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng của người lao động được xác định theo công thức sau:

Mức đóng/tháng

=

22%

x

Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện

Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

– Mức thu nhập đóng BHXH sẽ do người lao động tự chọn nhưng phải đảm bảo:

+ Thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn = 1,5 triệu đồng/người/tháng (theo Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2024 = 1,5 triệu đồng/người/tháng).

+ Cao nhất =  20 x Mức lương cơ sở.

– Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm:

STT

Đối tượng

% Hỗ trợ

Số tiền hỗ trợ năm 2024 (đồng)

1

Hộ nghèo

30%

1.500.000 x 22% x 30% = 99.000

2

Hộ cận nghèo

25%

1.500.000 x 22% x 25% = 82.500

3

Khác

10%

1.500.000 x 22% x 10% = 33.000

Ví dụ: Nếu không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo và chọn mức lương đóng BHXH tự nguyện là 05 triệu đồng/tháng. Hằng tháng, bạn sẽ phải đóng số tiền như sau:

Mức đóng hằng tháng = 22% x 05 triệu đồng – 33.000 đồng = 1.067.000 đồng.


2. Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2024

Với công thức tính ở mục 2 thì tùy vào mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện mà mỗi người lao động sẽ phải đóng tiền theo các mức khác nhau nhưng không được thấp hơn giới hạn tối thiểu hoặc vượt quá giới hạn tối đa sau đây:

* Mức đóng BHXH tối thiểu:

Đối tượng

Mức đóng tối thiểu năm 2024

Hộ nghèo

231.000 đồng/tháng

Hộ cận nghèo

247.500 đồng/tháng

Đối tượng khác

297.000 đồng/tháng

* Mức đóng BHXH tối đa:

Do có sự thay đổi về lương cơ sở vào ngày 01/7/2023 nên mức đóng BHXH tự nguyện tối đa từ sau 01/7/2023 tới nay cũng có sự điều chỉnh:

Đối tượng

Mức đóng tối đa

Hộ nghèo

7.821.000 đồng/tháng

Hộ cận nghèo

7.837.500 đồng/tháng

Đối tượng khác

7.887.000 đồng/tháng


Mức đóng BHXH tự nguyện phụ thuộc vào nhu cầu của cá nhân (Ảnh minh họa)

3. Người nào được quyền tham gia BHXH tự nguyện?

Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cùng với đó, khoản 1 Điều 8 Quyết định 595/QĐ-BHXH cũng liệt kê cụ thể những đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện hiện nay bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng.

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.

– Người lao động giúp việc gia đình.

– Người tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhưng không hưởng tiền lương.

– Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm.

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hằng tháng.

– Người tham gia khác. 

Trên đây là thông tin về mức đóng BHXH tự nguyện năm 2024. Nếu có thắc mắc về mức đóng và hưởng BHXH, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192 để các chuyên gia pháp lý của ketoanviethung.vn giải đáp chi tiết.