Cách tính tiền thai sản: Toàn bộ khoản tiền được nhận khi sinh con 2024

Cách tính tiền thai sản như thế nào? Mức hưởng thai sản khi sinh con bao nhiêu là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Thông tin cụ thể cách tính khoản tiền này được đề cập dưới đây.

Chế độ thai sản là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động khi sinh con. Trong thời gian nghỉ sinh con, người lao động sẽ không được hưởng lương do người sử dụng lao động trả mà được hưởng các khoản trợ cấp theo chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội. Mức hưởng thai sản như sau:

cách tính tiền thai sản
Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản năm 2024 (Ảnh minh họa)

1. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con (tiền tã lót thai sản)

Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Tính đến hết ngày 30/6/2024, mức lương cơ sở vẫn là 1,8 triệu đồng/tháng nhưng sang đến ngày 01/7/2024, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng.

Như vậy:

Mức trợ cấp một lần cho mỗi con của mỗi giai đoạn sẽ được tính như sau:

– Đến hết ngày 30/6/2024: Trợ cấp 1 lần/con = 1,8 triệu đồng x 2 = 3,6 triệu đồng.

– Từ ngày 01/7/2024: Trợ cấp 1 lần/con = 2,34 triệu đồng x 2 = 4,68 triệu đồng.

Lưu ý: Trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng sẽ được khoản tiền trợ cấp một lần khi sinh con nêu trên.

2. Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh

Hiện nay, lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng.

Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội chỉ rõ:

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ như sau:

Chị A đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 06 triệu đồng/tháng. Từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của chị là 07 triệu đồng/tháng. Tháng 04/2023, chị A nghỉ sinh con.

Như vậy, mức bình quân tiền tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi chị nghỉ sinh con là 6,5 triệu đồng. Đây chính là mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của chị.

Chị nghỉ sinh trong vòng 06 tháng, nên tổng số tiền thai sản chị nhận được trong thời gian này là = 6,5 triệu đồng/tháng x 6 = 39 triệu đồng.

Chú ý: Tiền trợ cấp thai sản sẽ tăng mạnh từ 01/7/2024

cách tính tiền thai sản
Trợ cấp thai sản tăng mạnh từ sau 01/7/2024 (Ảnh minh họa)

3. Tiền dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

 Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được tính cụ thể như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

Năm 2024 có sự biến động về lương cơ sở nên mức hưởng chế độ dưỡng sức sẽ có sự thay đổi ở các giai đoạn như sau:

– Đến hết ngày 30/6/2024: Tiền dưỡng sức/ngày = 540.000 đồng.

– Từ ngày 01/7/2024: Tiền dưỡng sức/ngày = 702.000 đồng.

Ví dụ: Chị B phải sinh mổ. Ngày 20/01/2023, chị hết thời gian nghỉ 06 tháng thai sản nhưng do điều kiện sức khỏe chưa ổn định, chị xin nghỉ dưỡng sức. Theo quy định chị được nghỉ 07 ngày với mức hưởng tiền dưỡng sức mỗi ngày là 447.000 đồng/ngày.

Do đó, tổng tiền dưỡng sức mà chị là: 447.000 đồng x 7 = 3.129.000 đồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh, người lao động phải có tên trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Dù pháp luật không quy định cụ thể các giấy tờ người lao động cần chuẩn bị, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho mình, người lao động nên cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động khi lập danh sách này.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cách tính tiền thai sản năm 2024 và cách tính đối với từng khoản tiền cụ thể. Nếu có vướng mắc về chế độ thai sản, bạn đọc có thể liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.