Cá nhân cho thuê tài sản được bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì khai thuế TNCN vào năm nào?